پرده برقی هوشمند

پرده برقی هوشمند چیست؟

کنترل پرده برقی یکی از اجزای سیستم خانه هوشمند است که با وجود کاربری زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. از مزایای استفاده از پرده برقی در خانه هوشمند می توان موارد ذیل را برشمرد.

مزایای پرده برقی هوشمند:

  1.   افزایش امنیت ( ورود از پنجره – جلوگیری از دیده شدن فضای داخل خانه)
  2.   استفاده از نور محیطی روز (تنظیم نور محیطی با چرخش اسلات ها یا باز کردن پرده )
  3.    کاهش بار تهویه مطبوع (زمستان ها عبور نور روز- تابستانها عدم عبور نور )
  4.     بهره وری انرژی(ترکیب استفاده از نور روز و چراغ ها – کاهش بار تهویه مطبوع )
  5.     جلوگیری از آسیب نو خورشید به تجهیزات
سیستم پرده برقی هوشمند

شما با استفاده از یک کنترل مرکزی، کلید هوشمند ، یک رله پرده برقی و یک موتور پرده برقی  می توانید سیستم هوشمند با پرده برقی را در خانه خود پیاده سازی کنید و از مزایای بی نظیر آن استفاده کنید .

تصور کنید درساختمان هوشمند شما صبح قبل از بیدار شدن در زمان مقرر پرده های اتاق خواب مستر باز می شوند تا نور وارد فضا شود و بر عکس در هنگام غروب و با کم شدن نور به صورت اتوماتیک کلیه پردها را بسته تا از دیده شدن فضای داخل خانه جلوگیری کنیم.

در هنگام خروج نیز با فعالسازی سناریو خروج کلیه کر کره های برقی روی پنجره ها پایین می آیند تا حداکثر امنیت را برای خانه یا ویلای شما به ارمغان بیاورد.