کنترلر مرکزی هوشمند  Zwave

کنترلر مرکزی هوشمند Zwave - TFbus

توضیح بیشتر

کلید هوشمند

تاچ پنل Grenton TF-bus

توضیح بیشتر

کلید لمسی 8 پل ترموستاتیک TF-bus

توضیح بیشتر

اینترفیس

مودباس TF-bus

توضیح بیشتر

سیستم امنیتی TF-bus

توضیح بیشتر

ماژول سیم کارت GSM

توضیح بیشتر

ماژول ورودی

تابلویی 8 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری 6 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری 4 کانال Zwave

توضیح بیشتر 

ماژول خروجی

تابلویی 2 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

تابلویی 4 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری 2 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری 2 کانال Zwave

توضیح بیشتر

دیمر

تابلویی تک کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری 2 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیمر  RGB

تابلویی 3 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری 3 کانال TF-bus

توضیح بیشتر

ماژول پرده برقی

تابلویی TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری TF-bus

توضیح بیشتر

دیواری Zwave

توضیح بیشتر

ماژول های آنالوگ

تابلویی 8 کانال

توضیح بیشتر

دیواری 4 کانال

توضیح بیشتر

ویدئو ها